Vattenskador kan orsaka problem med de interna kretsarna i telefonen eller andra enheter som kan lämna det obrukbart och skadade. Om du råkar ha tappat telefonen i toaletten eller ditt barn har spillt vatten på enheten, är alternativet att felsöka din mobiltelefon för eventuella skador.

Om telefonen fungerar som tidigare efter att du har rengjort den, är det bra. Men om så inte är fallet är det dags att du tar telefonen till oss så att vi kan ta en titt på det. Vi kommer att diagnostisera din enhet och berätta om det är återvinnings och erbjuder den bästa lösningen på ditt problem. Vi ska göra allt för att återställa din enhet från vattenskador. Även om vi inte kan rädda din telefon, vi har den kompetens som krävs för att hämta all viktig information som du kanske behöver från din enhet så att du kan överföra den till enheten.

När det gäller första och andra generationen av iPhone, måste du först ta ut SIM-facket med en liten gem. Ta sedan bort skruvarna på båda sidor av laddnings plats och ta bort bakstycket med hjälp av en liten kraft. Lossa flatkabeln som ansluter ärendet till moderkortet och ta bort bildskärmspanelen med hjälp av en spudger. Moth råvara var tvungen att tas bort efter att du har hittat.